dinsdag 3 januari 2017

anatomie en fysiologie van de longen


Beste leerlingen van 6V2

hierna volgt een samenvatting van de les anatomie en fysiologie van de long.
Vooreerst staat er wat theorie, geassocieerd met een aantal heel duidelijke filmpjes. Vervolgens kunnen jullie wat verwerkingsoefeningen vinden die jullie een beeld geven over het examen.

Antwoorden kunnen jullie publiceren door te reageren op de blog. 
Het is de bedoeling dat jullie van elkaar leren, dus wie vragen heeft post ze gerust op de blog én wie een antwoord weet mag reageren op de vraag van de medeleerling! 
Jullie mogen elkaar ook gerust verbeteren, wat de antwoorden betreft. 

Veel leerplezier!

Anatomie van het ademhalingsstelsel

De longen zijn van levensbelang! Zonder longen kan een mens niet leven.
Ze zorgen voor zuurstoftoevoer naar alle delen van ons lichaam. Ze zijn dus onmisbaar voor het menselijke bestaan!

Het ademhalingsstelsel bestaat uit verschillende delen:

-          Neus
-          Keelholte
-          Strottenhoofd
-          Luchtpijp
-          Longen met 2 (links) en 3 (rechts) lobben of kwabben
-       Luchtpijptakken/ bronchiën
-          Longblaasjes

Luchtwegen - Welke weg legt de ingeademde lucht
in je lichaam af?

Als je inademt, moet de lucht eerst door je neus of door je mond. Daarna komt de lucht in de luchtpijp, die zich vertakt in twee pijpen.  Deze twee pijpen zijn de bronchiën. Iedere pijp gaat naar één long. Daar vertakken ze zich verder tot in de longblaasjes.
2 soorten ademhaling

1) neusademhaling: de lucht komt via de neus tot in de longen
2) mondademhaling: de lucht komt via de mond tot in de longen

Welke is nu het beste?Tijdens de neusademhaling komt de lucht intensief in contact met het slijmvlies van de neusholte aangezien de doorgangen relatief nauw zijn en de richels de lucht doen wervelen. Inademing door de neusholte heeft een aantal voordelen ten opzichte van inademing door de mondholte.

1) zuivering: stofdeeltjes worden door trilharen en slijmen vastgehouden en gaan dus niet naar de longen.

2) verwarming

3) bevochtiging

4) lucht keuring


De volgende delen van het ademhalingsstelsel worden besproken aan de hand van filmpjes.

  • De luchtpijp

  • De luchtpijptakken/ vertakkingen/ bronchiën

  • De longblaasjes

Fysiologie van het ademhalingsstelsel


Heel wat van de werking van het ademhalingsstelsel komt reeds aan bod bij de anatomie.
Hierna volgt de belangrijkste werking van het ademhalingsstelsel:

Bij inademen:
Het middenrif (diafragma) en de tussenribspieren trekken samen. 
Hierdoor trekt het diafragma naar beneden.
Het volume van de borstkas wordt dus groter, de longen zetten uit→ zuurstofrijke lucht wordt aangezogen via de mond of neus.

De lucht gaat van de neus of mond naar het strottenhoofd, naar de luchtpijp, naar de luchtpijptakken en tot slot naar de longblaasjes.

Nu vind er GASUITWISSELING plaats!
zuurstof (O2) diffundeert uit de longblaasjes naar het bloed en koolstofdioxide (CO2) uit het bloed diffundeert naar de lucht in de longblaasjes.

Bij uitademing
De koolstofdioxide wordt uitgeademd. Dit is een passief gebeuren want de tussenribspieren ontspannen zich. De borstkas en de longen worden kleiner en de lucht wordt uit de longen geduwd.  • slikken en verslikken
Bij slikken komt er voedsel in de mond en gaat dit naar de slokdarm (P). Om te voorkomen dat er voedsel in de luchtpijp (Q) komt wordt de luchtpijp afgesloten door het strotklepje (B), ook de huig  (A) sluit de neusholte af zodat er geen voedsel via de neusholte naar buiten kan.

Bij verslikking komt er voedsel in de luchtpijp terecht.